Bezorgen

  • check De levering van bij ons bestelde producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door u opgegeven afleveradres. Indien dit met u is overeengekomen, worden bestelde koffieapparaten bij de levering, door of namens ons geïnstalleerd. Indien geen afleveradres door u is vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres.
  • check Wij berekenen geen bezorgkosten bij bestellingen vanaf € 25,-. In andere gevallen worden de bezorgkosten vóór het plaatsen van de bestelling vermeld.
  • check Wij behoudens ons het recht voor bestellingen in gedeelten te leveren.
  • check De producten zijn voor uw risico vanaf het moment dat de producten door of namens u in ontvangst zijn genomen, of als het een door of namens ons te leveren en te installeren koffieapparaat betreft, vanaf het moment dat de installatie gereed is.
  • check Koffie bezorgen wij doorgaan binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling. Voor andere producten geldt mogelijk een andere levertijd, waarvan wij u vóór de bestelling zoveel mogelijk mededeling doen. Wij spannen ons in de met u overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter is deze termijn uitsluitend te beschouwen als een indicatieve termijn. Dat betekent dat wij niet eerder in verzuim zijn dan nadat u ons schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen wij alsnog aan onze leveringsverplichting kunnen voldoen en de levering na het verstrijken van deze termijn nog steeds is uitgebleven. Mocht geen levertijd met u zijn overeengekomen, dan leveren wij de bestelling zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 30 dagen bij u af.
  • check Mocht na de levering iets niet in orde zijn met uw bestelling? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.
THUISWERK ACTIE